Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 227/09 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA z dnia 5 lutego 2009 roku

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania remontów oraz zaliczania w poczet czynszu części poniesionych przez najemców kosztów na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Miasta Augustów.

Uprzejmie informujemy iż w dziale „Do pobrania…” dostępne są zarządzenie oraz wnioski dotyczące zwrotu kosztów na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Post Media Link

admin